نورولوژی

تشنج

تشنج تشنج یک انفجار ناگهانی و کنترل نشده از فعالیت الکتریکی در مغز است که باعث تغییر در رفتار، حرکات، […]